درباره ما

هواپیمایی میامی فعالیت خود را از سال 1398آغاز و در طول سال های آتی در صنعت گردشگری خدمات بسیاری را ارائه خواهد نمود و در این  راستا همواره مشتری مداری را مد نظر خواهد داشت .

این شرکت دارای ... پرسنل در واحد های مختلف اداری، مالی، فروش، پشتیبانی و بازرگانی می باشد، که با توجه به ساختار انعطاف پذیر سیستم اجرایی شرکت، مشغول به فعالیت می باشند.